Gazele de şist, între expertiza specialiştilor şi votul politicienilor

În primul rând, nu cred deloc că este o întâmplare faptul că, simultan, în Parlamentul României se dezbate soarta proiectului de la Roşia Montană, dar şi un proiect de lege privind interzicerea explorării şi exploatării prin fracturare hidraulică a gazelor de şist. Nu sunt adeptul speculaţiilor cu privire la această coincidenţă, însă cred sincer că ea trebuie scoasă în evidenţă, astfel încât cei interesaţi de subiect să tragă concluziile pe care le consideră valabile.

Există însă o diferenţă între cele două probleme, chiar dacă un cetăţean obişnuit le va considera automat, pe ambele, în strânsă legătură cu protestele de stradă ale ecologiştilor. În timp ce pentru Roşia Montană, la nivelul Parlamentului României s-a constituit o comisie specială care, după ce a audiat specialişti în domeniu, va prezenta plenului, după aproape două luni, un raport pe baza căruia parlamentarii să dea un vot avizat, în ceea ce priveşte gazele de şist, avem de-a face cu un proiect de lege prin care iniţiatorul vrea să interzică explorarea şi exploatarea prin fracturare hidraulică. Argumentul ar fi acela că :“…fracturarea hidraulică este o tehnică extrem de controversată.”

În absenţa unor dezbateri în care să conteze mai puţin discursul politic şi mai mult punctul de vedere al specialiştilor, care nu sunt atât de convinşi de controversele create în jurul acestei metode, proiectul a fost respins, aşa cum s-a întâmplat şi pe 21 iunie 2012, cu o iniţiativă legislativă similară. După cum am anunţat şi în intervenţia pe care am susţinut-o în plenul Senatului, am votat împotriva acestui proiect, însă nu din considerente politice, de oportunitate sau în urma unor presiuni publice, ci pentru faptul că din susţinerea proiectului lipseau realmente punctele de vedere ale specialiştilor români, profesori universitari, mulţi dintre ei de la UPG Ploieşti, cu o largă experienţă în domeniul explorării şi exploatării gazelor. Pe ei nu i-a întrebat nimeni cum ar trebui să facem, deşi deţin o semnificativă expertiză în domeniu. În acelaşi timp, cred că este obligaţia Parlamentului României ca înainte de continuarea dezbaterilor pe acest subiect, să aştepte prezentarea primului raport al Academiei Române în privinţa gazelor de şist, eveniment care va avea loc pe 15 noiembrie 2013.

Aş fi avut acelaşi punct de vedere, indiferent dacă PSD, partidul pe care îl reprezint în Senatul României, ar fi fost sau nu la guvernare. Pentru justeţea şi acurateţea votului parlamentar, cred că avem datoria să respingem acele proiecte de legi care se referă la reglementări tehnice. În caz contrar, riscăm să generăm un precedent prin care politicienii ar ajunge să reglementeze probleme asupra cărora ar trebui să se pronunţe doar specialiştii sau în primul rând ei. În astfel de cazuri, votul politic nu trebuie decât să confirme punctele de vedere exprimate de cei care sunt autorităţi în domeniu.

În acest sens, cred că se impune ca Guvernul să prezinte o strategie privind independenţa energetică a României (ce, când şi cum vrem să procedăm cu o problemă care preocupă în prezent toată Europa). Abia apoi Parlamentul se va putea exprima, însă în primul rând pe chestiuni de strategie şi nu cu privire la oportunităţi sau metode tehnice.

În atenţia celor interesaţi de documentarea acestui subiect, trebuie să spun că la Consiliul European din mai 2013 a fost luată în discuţie pierderea de competitivitate a industriei europene, în dauna celei din Statele Unite, unde preţul gazelor a scăzut foarte mult în ultimii ani, ca urmare a explorării gazelor de şist. În contextul în care la nivel european preţul energiei a crescut, concluzia Consiliului referitoare la gazele de şist este aceea că orice stat care doreşte să exploateze noi surse de energie este liber să o facă, cu condiţia respectării standardelor de protecţie a mediului. În acest context, România ar putea avea şansa să devină independentă energetic, poate chiar exportatoare de energie, cu condiţia să ia măsurile necesare, pe baza concluziilor specialiştilor, şi nu doar prin votul politicienilor.

Share:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on Tumblr