Interpelare adresată ministrului Finanţelor Publice pentru reglementarea situaţiei de la ANAF Prahova

Domnule ministru,

Vă adresez prezenta interpelare în urma sesizărilor pe care le-am primit din partea mai multor cetăţeni din municipiul Ploieşti şi judeţul Prahova, nemulţumiţi de faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală le-a transmis decizii de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă anului 2012, calculate incorect. Potrivit acestor documente, întocmite în conformitate cu prevederile art. 296 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, ce stabilesc obligaţia anuală de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, mai multe categorii de contribuabili au acum obligaţia să plătească sume ce depăşesc cu mult veniturile obţinute sporadic pe parcursul anului 2012.

Se ajunge astfel la situaţii pe care cetăţenii nu le înţeleg şi le consideră abuzive, potrivit cărora persoane fără niciun fel de venit dovedit în 2012 sau care erau plecate din ţară în perioada respectivă trebuie să plătească contribuţii de asigurări de sănătate. Multe dintre cazurile care au generat proteste vizează categorii speciale, cum ar fi cadrele militare, dar şi elevi care au obţinut ajutoare sau alte sume din diverse sisteme de premiere, pensionari ce figurează cu dividende de 12 RON la SIF-uri, inclusiv contribuabili care nu au fost avertizaţi cu privire la faptul că au de încasat sume derizorii provenite din dobânzi bancare. Indiferent de frecvenţa şi sumele obţinute, cei mai mulţi dintre contribuabilii aflaţi în astfel de situaţii au primit decizii de impunere în valoare de 468 RON, majoritatea fiind contestate pentru că sunt considerate incorecte şi depăşesc posibilităţile financiare ale acestor categorii de cetăţeni, care nu înregistrează venituri stabile.

Domnule ministru,
Faţă de această situaţie care a generat o stare de confuzie şi conflict între contribuabili şi ANAF Prahova, inclusiv pe fondul unei comunicări deficitare din partea celor abilitaţi să prezinte explicaţii publicului în plan local, mă văd obligat să vă solicit să analizaţi cele semnalate şi să dispuneţi adoptarea măsurilor necesare, inclusiv de amnistie fiscală dacă acest lucru se impune, pentru impunerea corectă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de veniturile reale ale contribuabililor vizaţi.

Solicit răspuns scris!

Cu consideraţie,
Senator PSD Daniel Savu

5.05.2015

Share:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on Tumblr